W dniu 27.02.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa samochodu typu pick-up dla potrzeb ZDMiKP w Bydgoszczy

Nr sprawy 008/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 519334-N-2019 z dnia 27.02.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (008-2019 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2019 r., godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97.

 

W dniu 05.03.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.

W dniu 07.03.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Nr 540044295-N-2019, w związku z tym obowiązuje nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019 r., godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:15.

W dniu 12.03.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. 

W dniu 15.03.2019 r., Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

Informacje o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w poniższym pliku.