W dniu 28.02.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej nr DK5 (ul. Armii Krajowej), usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 w Bydgoszczy". Nr sprawy 010/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 519797-N-2019 z dnia 28.02.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (010_2019 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) (010_2019 Zal. 1 i 2 do PFU).

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michał Delmaczyński - tel.: +48 52-582-27-59

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.03.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

W dniu 12.03.2019 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047541-N-2019 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2019 r., które udostępnia w plikach poniżej.

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.03.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 W dniu 14.03.2019 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540049741-N-2019 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2019 r., które udostępnia w plikach poniżej.

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.03.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 21.03.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z dniem 21.03.2019 r.:
- osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ws. formalnych (dot. procedury przetargowej) jest: Bogna Klimczewska- tel.: +48 52-582-27-97,
- dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający w dniu 10.04.2019 r. w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.