W dniu 22.01.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla: „Dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, w ramach inwestycji pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City Bydgoszcz”

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 505907-N-2019 zamieszczone w BZP w dn. 22.01.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (004_2019 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.01.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Mariusz Antczak - tel.: 52-582-27-50

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 29.01.2019 r., Zamawiający zamieszcza Zmianę Nr 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 540018280-N-2019 z dnia 29.01.2019 r.

Treść Zmiany Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (Zmiana Nr 1 SIWZ z dnia 29.01.2019 r.7z).

 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 01.02.2019 r., godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:30.

 

W dniu 30.01.2019 r., Zamawiający zamieszcza Zmianę Nr 2 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 540018988-N-2019 z dnia 30.01.2019 r.

Treść Zmiany Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (Zmiana Nr 2 SIWZ z dnia 30.01.2019 r.7z).

 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 31.01.2019 r., Zamawiający zamieszcza Zmianę Nr 3 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 540020186-N-2019 z dnia 31.01.2019 r.

Treść Zmiany Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (Zmiana Nr 3 SIWZ z dnia 31.01.2019 r.7z).

 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 05.02.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 11.03.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.