W dniu 21.01.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Roboty awaryjno-utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 roku

Nr sprawy 006/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 505060-N-2019 z dnia 2019-01-21 r. ,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  wraz z załącznikami (006_2019 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2019 r., godz. 09:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Ciarka - tel.: +48 52-582-27-66,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michał Delmaczyński - tel.: +48 52-582-27-59.

 

W dniu 31.01.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ. 

W dniu 01.02.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Nr 540020949-N-2019, w związku z tym:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska- tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michał Delmaczyński - tel.: +48 52-582-27-59.

 

W dniu 05.02.2019 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. 

Zamawiający w dniu 26.02.2019 r. w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.