Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 10.01.2019 r.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak                               - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Adam Idczak                                          - tel.: +48 52-582-27-18,

Jacek Piotrowski                                     - tel.: +48 52-582-27-15.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10:30. Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00

 

Zamawiający zamieścił w drukach poniżej informację o zmianie nr 1 wraz z brakujacym drukiem formularza ofertowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:30. Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2019 r. o godz. 13:00. Termin otwarcia w dniu składania o godz. 13.15.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

 

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 28.01.2019 r. o godz. 13.15.

W pliku poniżej Zamawijacy zamieścił informacjeo wyborze oferty najkorzystniejszej.