W dniu 20.12.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 roku - Zadanie 1 – część północna; Zadanie 2 – część południowa”.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 662676-N-2018 z dnia 20.12.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,

Termin składania ofert upływa w dniu 04.01.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Zenon Burzych – tel.: (52) 582 27 18,  Ewa Jucha – tel.: (52) 582 27 22.

 

W dniu 04.01.2019 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 15.01.2019r. Zamawiający zamieścił w plikach poniżej informacje nt. wyboru oferty najkorzystniejszej dla: Zadania Nr 1 – części północnej oraz Zadania Nr 2– części południowej.