W dniu 14.12.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Czyszczenie kanalizacji deszczowej ulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 r.". Nr sprawy 063/2018,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 662186-N-2018 z dnia 14.12.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (063_2018 SIWZ) wraz z załącznikami.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jakub Proczek - tel.: +48 52-582-27-22,
Marta Mazur - tel.: +48 52-582-27-17.

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.12.2018 r., godz. 09:15

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:30

Zamawiający w dniu 24.12.2018 w pliku poniżej zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 03.01.2019 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje o wyborze najkorzysniejszej oferty.