Aktualności komunikacyjne

W oparciu o wprowadzone przez Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia ograniczenia w przemieszczaniu się, mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zaleca się, by z domu wychodzić tylko w sytuacjach koniecznych – do pracy, apteki czy sklepu.
Od teraz nowe obostrzenia będą dotyczyły również korzystania z komunikacji miejskiej.

ZDMiKP mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów komunikacji zbiorowej w Bydgoszczy i nie czekając na rządowe rozporządzenia w przedmiotowej sprawie, wprowadza już
od 25 marca 2020 roku, na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych, rozkłady jazdy jak w dni powszednie.

Od 27.03.2020 r. dodatkowym pojazdem wzmocnione zostają linie autobusowe:
- nr 59 z pętli Błonie (w kierunku pętli Łęgnowo) o godzinie 04:45 i 05:15
- nr 61 z pętli Rekinowa (w kierunku pętli Mokra-przez Eurogaz) o godzinie 04:49
- nr 77 z pętli Morska (w kierunku pętli Niklowa) o godzinie 05:00;
- nr 77 z pętli Niklowa (w kierunku pętli Morska) o godzinie 06:03.

Wmocnienia obowiązywać będą do odwołania, wyłącznie w dni powszednie

Powyższe działania, mają na celu zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z bydgoskiej komunikacji miejskiej.

Prosimy mieszkańców w miarę możliwości, stosować się do w prowadzonych wytycznych i ograniczeń w przemieszczaniu się.
Przypominamy, że obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył tylko dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Wprowadzone rozkłady jazdy w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, obowiązywać będą do odwołania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i tym samym znacznie mniejszą liczbą pasażerów w środakch komunikacji miejskiej -  od dnia 18 marca 2020 roku (środa) do odwołania - w dni powszednie będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy na większości linii komunikacyjnych.

WYJĄTEK STANOWIĄ linie nr:

56, 59, 60, 68, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 i 98, - które będą kursowały według rozkładów dnia powszedniego

linie nr 9 i 62 - zostaną zawieszone.

Godziny odjazdów linii nocnych nie ulegają zmianie.

Po wprowadzeniu zmian w rozkładach jazdy, otrzymaliśmy od Pasażerów wiele cennych uwag i sugestii.
Chcąc dostosować tabor do natężeń pasażerskich i oczekiwań mieszkańców, wprowadzone zostały korekty w rozkładach jazdy:

od 18 marca:
- na lnii nr 6 zamiast tramwajów jednowagonowych zadysponowane zostały tramwaje dwuwagonowe
- na liniach 53, 64, 77 i 83 w miejsce autobusów krótkich skierowano do ruchu autobusy przegubowe

od 19 marca:
- na linii 76 przywrócony zostaje rozkład obowiązujący w dzień powszedni
- do obsługi linii 54 dysponowane będą 4 autobusy długie
- na liniach tramwajowych nr 4 i 7 pojawi się więcej składów dwuwagonowych.

od 20 marca:
- na liniach 61, 71 i 77 przywrócone zostają rozkłady obowiązujące w dzień powszedni

od 23 marca:
- linia nr 5 , 64 oraz 99 kursować będą zgodnie z rozkładem obowiązującym w dni powszednie

od 24 marca
- linia nr 3 kursować będzie zgodnie z rozkładem obowiązującym w dni powszednie 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcz monitoruje sytuację komunikacyjną na bieżąco.
Reagujemy też na zgłoszenia i uwagi Pasażerów.
W razie potrzeby do rozkładów jazdy wprowadzane mogą zostać kolejne korekty, o czym informować będziemy z wyprzedzeniem.


 

W związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i czasowym zamknięciem jednostek kulturalno-oświatowych, wprowadzona zostaje zmiana rozkładów jazdy na wybranych liniach autobusowych. 

Od dnia 16.03.2020r. (poniedziałek) rozkłady wakacyjne wprowadzone zostaną na liniach autobusowych nr 52, 53, 54, 57, 65, 73, 80 i 83.
Rozkłady wakacyjne na tych liniach obowiązywać będą do odwołania.

O dalszych zmianach, informować będziemy na bieżąco.

Przypominamy, że w celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronowirusa, w komunikacji publicznej w Bydgoszczy wprowadzone zostały specjalne środki ostrożności.

We wszystkich autobusach i tramwajach zawieszona została sprzedaż biletów przez obsługę pojazdów.

Na wnioskek kierowców wzorem innych miast, wygrodzone zostały strefy buforowe w pojazdach komunikacji miejskiej – pomiędzy częścią pasażerską a stanowiskiem kierowcy (wydzielenie pomiędzy pierwszym, a drugim rzędem siedzeń). W związku z wprowadzeniem tej strefy, nie będzie możliwe wsiadanie i wysiadanie pierwszymi drzwiami. W przypadku zestawów dwuwagonowych dotyczy to oczywiście wyłącznie pierwszego wagonu

W pojazdach komunikacji publicznej wyłączone zostały tak zwane „ciepłe guziki". Drzwi są otwierane i zamykane bezpośrednio przez kierowców i motorniczych na każdym przystanku.

Strona 15 z 149