1. Informacje ogólne

 

 • bilet BiT City jest biletem aglomeracyjnym uprawniającym do przejazdu pociągami REGIO i interREGIO na trasie Bydgoszcz – Toruń oraz na określonych zasadach środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
  i Toruniu,
 • bilet można nabyć w kasach na stacjach kolejowych na wymienionej trasie lub w pociągach REGIO,
 • bilet aglomeracyjny Bit City występuje jako bilet jednorazowy i bilet okresowy miesięczny,
 • Stacje kolejowe w Bydgoszczy objęte systemem BiT City: Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Osowa Góra, Bydgoszcz Błonie.
 • Stacje kolejowe w Toruniu objęte systemem Bit City: Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni, Toruń Kluczyki, Toruń Czerniewice.

2. Uprawnienia

 

 • aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City
  • zakupiony na przejazd pociągiem w relacji Toruń - Bydgoszcz uprawnia także do podróżowania, przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie, dowolnymi liniami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa biletowa),
  • zakupiony na przejazd pociągiem w relacji Bydgoszcz - Toruń uprawnia także do podróżowania, przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie, dowolnymi liniami komunikacji miejskiej w Toruniu,
 • aglomeracyjny bilet miesięczny imienny BiT City
  • zakupiony na przejazdy pociągiem w relacji Bydgoszcz – Toruń (tam i z powrotem) uprawnia także do podróżowania w danym miesiącu dowolną linią dzienną wskazaną na bilecie w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa biletowa) lub dowolną linią autobusową dzienną wskazaną na bilecie albo wszystkimi liniami tramwajowymi w komunikacji miejskiej w Toruniu (I strefa biletowa) albo odpowiednio łącznie w Bydgoszczy (I strefa biletowa) i Toruniu (I strefa biletowa).

          

Uwaga: Każdy bilet aglomeracyjny BiT City zaopatrzony jest w nadruk określający zakresie ważności w komunikacji miejskiej w danym mieście.

                                                                                                                                                                            

3. Wysokość cen aglomeracyjnych biletów BiT City (obowiązują od 11.12.2016 r. do 09.12.2017 r.)

Rodzaj biletu

Rodzaj taryfy

Ważny w komunikacji miejskiej

w Bydgoszczy

w Toruniu

w Bydgoszczy
i Toruniu

Jednorazowy

Normalna

10,00 zł

10,00 zł

                     

Ulga 37%

6,30 zł

6,30 zł

                       

Ulga 51%

4,90 zł

4,90 zł

                     

Miesięczny

Normalna

230,00 zł

230,00 zł

279,00 zł

Ulga 37%

117,30 zł

117,30 zł

142,29 zł

Ulga 51%

112,70 zł

112,70 zł

136,71 zł