Pierwsze przejazdy odbyły się 14 października z ulicy Wojska Polskiego do ronda Bernardyńskie przez wykop na ulicy Kujawskiej.
Tramwaje nowy odcinek torowiska pokonały pomyślnie.
W trakcie przejazdów sprawdzane były: torowisko, sieć trakcyjna i perony przystankowe.