Komunikacja w dobrej- cenie
Cztery lata temu, w czerwcu podpisaliśmy porozumienie z Gminą Nowa Wieś Wielka, dotyczące obsługi komunikacją miejską. Było to, kolejne porozumienie międzygminne. Wcześniej podpisaliśmy podobne z gminami Białe Błota oraz Osielskiem.
Zgodnie z ustaleniami uruchomiliśmy linię nr 99, która ruszyła trasą z Bydgoszczy (z Placu Kościeleckich) przez Stryszek, Brzozę, Chmielniki, Prądocin, Januszkowo do Nowej Wsi Wielkiej. W okresie 2015-2018 linia nr 99 funkcjonowała tylko w okresie wakacji letnich. W pozostałe dni tygodnia wykonywała 9 kursów. Obsługiwana była przez jeden autobus niskopodłogowy, 18-metrowy, wyposażony m.in. w klimatyzację oraz system wi-fi. W ciągu sezonu linia wykonywała ok. 24.000 tzw. wozo-kilometrów.
Od 01.05.2019r. linia 99 zmieni swój charakter. Przestanie być linią sezonową i stanie się linią całoroczną. Trasa linii nie ulegnie zmianie (schemat, niżej w załączniku), natomiast wzrośnie liczba taboru obsługującego linię. Zwiększymy liczbę kursów w ciągu dnia. Tym samym liczba wozo-kilometrów zwiększy się z 24 000 do 162 000.
Całkowity koszt funkcjonowania linii w roku 2019 to 1,29 mlnilionów złotych. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów szacujemy na poziomie ok. 340 000 złotych. Dotacja sąsiedniej gminy będzie oscylowała na poziomie 466 000 złotych.
Konsekwentnie, każdego roku wzbogacamy ofertę komunikacyjną. Przypomnijmy, że tylko w roku 2018 ofertę komunikacji międzygminnej rozszerzyliśmy o możliwość dojazdu m.in. do Wilcza (linią 93), Bożenkowa (98), Nekli (94) i Kozielca (97).
Od maja 2019r. w ramach podpisanych porozumień międzygminnych z czterema gminami: Białymi Błotami, Osielskiem, Nową Wsią Wielką i Dobrczem będzie funkcjonowało, aż 9 linii autobusowych całorocznych (91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 i 99). W roku 2019 dotacja gmin zamknie się w kwocie ok. 5,2 miliona złotych. (Schemat połączeń międzygminnych w załączniku nr 2).