Drogi

Czytaj więcej...

Korzystając z możliwości rozszerzenia zleconych prac przy odnowach nawierzchni zlecimy w najbliższych dniach remont nawierzchni na krótkim odcinku ul. Nowotoruńskiej. Prace nie powinny powodować większych utrudnień w płynności ruchu.

Wyremontujemy krótki około 200 metrowy odcinek południowej jezdni przed skrzyżowaniem z al. L. Kaczyńskiego. Prace będą prowadzone w sposób połówkowy. Ułożone zostaną dwie nowe warstwy nawierzchni. Zakończenie robót planowane jest w ciągu dwóch tygodni. Przy sprzyjających warunkach wykonane zostanie oznakowanie poziome.

7-kilometrowy odcinek ul. Nowotoruńskiej od skrzyżowania z ul. L. Kaczyńskiego do granicy miasta gruntownie wyremontowaliśmy w latach 2011-12.

Na remonty ulic w tym roku wydamy około 7 mln zł. Jesienią zleciliśmy również prace przy odcinku ul. Toruńskiej na wysokości Adrii, modernizację odcinków ulic Widok i Leszczyna na Miedzyniu oraz budowę ronda na Błoniu (Stawowa-Broniewskiego). Latem wyremontowaliśmy m.in. ulice:

  • Pod Skarpą na osiedlu Eskulapa
  • Wojska Polskiego na Kapuściskach
  • Gajową na Bartodziejach
  • Szpitalną na Kapuściskach
  • Toruńską przy Tesco

 

Na podstawie Zarządzenia nr 435/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2018 powołany został zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy. Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Prezydenta Mirosław Kozłowicz a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz przedstawiciele środowiska pieszych, transportu publicznego i rowerzystów.

Do zadań Zespołu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy należy:

1) analiza rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) współpraca z przedstawicielami społeczności i innymi jednostkami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) propagowanie i inspirowanie działań, na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) podział środków z budżetu Miasta Bydgoszczy na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6) kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla rozbudowy trasy W-Z

Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania pn. „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego – na mocy zawartych porozumień międzygminnych."

 

Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni

 

 

RAPORT - Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni

 

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy trasy W-Z

 

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna)

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Botaniczna, Jeżynowa, Piaski, Sanatoryjna)

 

Koncepcje programowo-przestrzenne dla zadań realizowanych w ramach „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu"


Koncepcje programowo-przestrzenne dla zadań realizowanych w ramach „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu"

 

Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy

 

Budowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej

Raport z wyłożenia - Budowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej

 

 

Przebudowa płyty Starego Rynku

Raport z wyłożenia projektu przebudowy Starego Rynku

  

Budowa ulic: Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej (na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)

Raport - budowa ulic Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej

 

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I

Raport - Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I

 

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z Toruńską.

Raport -  Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z Toruńską.

 

Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej

Raport - Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej

 

 

Podkategorie

Strona 1 z 3