Miejsce: ul. Fredry od skrzyżowania z ul. Warszawską do posesji nr 8

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-09-06

Planowany termin zakończenia: 2021-10-31