Miejsce: ul. Polanka od skrzyżownia z ul. Uznamską (zwężenie skrzyżowania) do ul. Swarzewskiej (bez skrzyżowania)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-09-01

Planowany termin zakończenia: 2021-12-03