Drukuj

Miejsce: ul. Rekinowa (od zakończenia drogi do ul. Jeziornej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, wystapi całościowe zwężenie jezdni od ul. Przewoźników do ul. Jeziornej, prace będą również wykonywane na zakończeniu drogi. Rozpoczęcie prac: 2021-06-25

Planowany termin zakończenia: 2021-12-31