Miejsce: ul. Sowińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Hetmańską i Jana III Sobieskiego do posesji przy ul. Sowińskiego 24)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wprowadzono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-05-31

Planowany termin zakończenia: 2021-11-30