Miejsce: ul. Wały Jagiellońskie (jezdnia północna, za skrzyżowaniem z ul. Jana Kazimierza)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-03-31

Planowany termin zakończenia: 2021-11-30