Miejsce: ul. Nowotoruńska

Inwestor: PSG Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej - prace prowadzone w poboczu. Rozpoczecie prac: 2021-02-01

Planowany termin zakończenia: 2021-03-25