Miejsce: ul. Focha na odcinku od ul. Kordeckiego do Mostu Solidarności

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Informujemy, że od dnia 23.11.2020r. po południowej stronie ul. Focha na odcinku od ul. Kordeckiego do Mostu Solidarności, Wykonawca planuje roboty bitumiczne w jezdni ul. Focha. Wobec powyższego mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Planowany termin zakończenia: 2020-12-08