Miejsce: ul. Bieszczadzka przy posesji nr 33a

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Uwaga ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-11-23

Planowany termin zakończenia: 2020-12-11