Miejsce: ul. Wrocławska, Grunwaldzka, Jasna

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem rurociągu do przepompowania wody - wystąpią lokalne zwężenia jezdni, na wysokości 4,50 m nad jezdnią serwisową i jezdnią główną ul. Grunwaldzkiej rurociąg będzie umieszczony na konstrukcji (estakadzie). Rozpoczęcie prac: 2020-11-14

Planowany termin zakończenia: 2020-12-15