Miejsce: ul. Warmińskiego (od ul. Dworcowej do ul. Zduny)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace prowadzone w 2 etapach - w etapie 1 wystąpi zwężenie jezdni i ruch jednokierunkowy, w etapie 2 ul. Warmińskiego będzie bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2020-11-16

Planowany termin zakończenia: 2021-04-30