Miejsce: ul. Jagiellońska (na odc. od oś. Paryskiego do ul. Kolberga)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont nawierzchni jezdni - prace brukarskie będą prowadzone w dzień, a bitumiczne w nocy, możliwe lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-11-16

Planowany termin zakończenia: 2020-11-30