Miejsce: ul. Wojska Polskiego (na odc. od wiaduktu do kładki dla pieszych, kier. Zachem)

Inwestor: ZDMIKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont nawierzchni jezdni - prace brukarskie będą prowadzone w dzień, a bitumiczne w nocy, możliwe lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-11-10

Planowany termin zakończenia: 2020-11-30