Miejsce: ul. Niklowa

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - prace będą prowadzone etapowo, Uwaga: od 2020-11-16 ul. Niklowa będzie bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2020-11-09

Planowany termin zakończenia: 2020-12-20