Miejsce: ul. Orla (w rejonie skrzyżowania z ul. Skorupki)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-11-02

Planowany termin zakończenia: 2020-11-30