Miejsce: ul. Kruszyńska (na odcinku od ul. Puszczykowej do ul. Podmiejskiej)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont nawierzchni jezdni - prace brukarskie będą prowadzone w dzień, a bitumiczne w nocy, możliwe lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-11-03

Planowany termin zakończenia: 2020-12-03