Miejsce: ul. Bielicka, Leszczyńskiego, Gackowskiego, Nowa

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-10-26

Planowany termin zakończenia: 2020-10-28