Miejsce: ul. Poznańska, Plac Poznański

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-10-21

Planowany termin zakończenia: 2020-10-27