Miejsce: ul. Łowicka

Inwestor: Enea Operator Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa przyłącza elektreoenregtycznego – prace prowadzone na jezdni i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2020-10-16

Planowany termin zakończenia: 2020-10-23