Miejsce: od Ronda Grunwaldzkiego do ul.Kordeckiego

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Informujemy iż od dnia 24.09.2020r. będzie zajęty skrajny prawy pas ruchu od końca zatoki autobusowej na ul. Focha do Mostu Solidarności. Ruch samochodowy zostanie przekierowany na lewy pas ruchu. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość wyjazdu z ul. Czartoryskiego w ul. Focha – dojazd do ul. Czartoryskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Świętej Trójcy. Roboty drogowe związane z jezdnią jak i chodnikiem będą prowadzone od strony południowej ul. Focha. Wobec powyższego ruch pieszy na odcinku od zatoki autobusowej do Mostu Solidarności zostanie przekierowany na drugą stronę ul. Focha oraz w ul. Kordeckiego i w ul. Świętej Trójcy. Dostęp do kamienic zostanie umożliwiony.

Planowany termin zakończenia: 2020-10-31