Miejsce: ul. Stawowa (odcinek od ul. Madalińskiego do ul. Słupskich)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa nawierzchni (I etap) - Uwaga: droga w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu - wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-09-21

Planowany termin zakończenia: 2020-10-09