Miejsce: ul. Focha na odcinku od skrzyżowania z ul. Kordeckiego do Mostu solidarności

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: prace w ramach zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha w zakresie od Ronda Grunwaldzkiego do mostu Solidarności z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego" - Uwaga: zostanie wprowadzona zmiana Tymczasowej Organizacji ruchu drogowego na ul. Focha. Ruch po jezdni ul. Focha nadal będzie odbywał się zawężonym pasem ruchu. Zostanie wprowadzony II etap robót związany wyłączeniem skrajnego prawego pasa ruchu jezdni ul. Focha. Ruch samochodowy zostanie przekierowany na lewy pas ruchu. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość wyjazdu z ul. Czartoryskiego w ul. Focha – dojazd do ul. Czartoryskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Świętej Trójcy. W II etapie roboty drogowe związane z jezdnią jak i chodnikiem będą prowadzone od strony południowej ul. Focha, (czyli od strony kamienic). Wobec powyższego ruch pieszy na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do Mostu Solidarności zostanie przekierowany na druga stronę ul. Focha oraz w ul. Kordeckiego i w ul. Świętej Trójcy. Dostęp do kamienic zostanie umożliwiony.

Planowany termin zakończenia: 2020-10-02