Miejsce: ul. Kapitańska

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: droga w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2020-08-26

Planowany termin zakończenia: 2020-09-25