Miejsce: ul. Królowej Jadwigi, Łokietka, Naruszewicza

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-07-20

Planowany termin zakończenia: 2020-12-15