Miejsce: ul.Focha

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Od dnia 20.08.2020r zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ul.Focha na odcinku od skrzyżowania z ul.Kordeckiego do Mostu Solidarności. Wystąpią utrudnienia w postaci zawężenia jezdni ul.Focha oraz utrudnienia dla pieszych w pasie dzielącym ul.Focha na wysokości z ul.Królowej Jadwigi.

Planowany termin zakończenia: