Szczegółowe informacje...

Miejsce: ul. Magnuszewska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont ulicy - Uwaga: w trakcie prac jedna jezdnia zostanie wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2020-08-03

Planowany termin zakończenia: 2020-10-02