Miejsce: ul. Ogińskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-06-09

Planowany termin zakończenia: 2020-06-10