Miejsce: ul. Staszica, 3-go Maja, Jagiellońska

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2020-02-22

Planowany termin zakończenia: 2020-03-23