Miejsce: ul. Poznańska, Św. Trójcy

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-12-03

Planowany termin zakończenia: 2019-12-20