Informujemy, że od dnia 25.11.2019r Wykonawca robót na zadaniu pn "Budowa ul. Siedleckiej w Bydgoszczy" wprowadzi zmianę czasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Łubinową do skrzyżowania z ul. Piwną.

Miejsce: ul.Siedlecka odcinek od ul.Łubinowej do ul.Piwnej

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wykonawca wprowadzi zmianę czasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Łubinową do skrzyżowania z ul. Piwną.

Planowany termin zakończenia: 2019-12-16