Miejsce: ul. Okrężna, Hechlińskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-11-07

Planowany termin zakończenia: 2019-12-20