Miejsce: ul. Nakielska

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-11-09

Planowany termin zakończenia: 2020-12-04