Informujemy, że od 08.11.2019 r. Wykonawca budowy ul. Jeżynowej w Bydgoszczy planuje rozpocząć korytowanie pod konstrukcję jezdni na odcinku: Borówkowa-Paprocia (planowane zakończenie I połowa grudnia 2019r). Następnie od 13.11.2019r. przystąpi do robót drogowych na odcinku: Truskawkowa-Czereśniowa (planowane zakończenie I połowa grudnia.2019r.). W/w odcinki będą zamknięte dla ruchu kołowego.

Obecnie prowadzone są prace drogowe na odcinkach:

- od ul. Czereśniowej do ul. Borówkowej (planowane zakończenie koniec listopada 2019r.)

- od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej (planowane zakończenie koniec listopada 2019r.)

- na sięgaczach ul. Jeżynowej (planowane zakończenie uzależnione od dokonania przepięć gazowych).

Dla ruchu został dopuszczony odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Truskawkowej. Wlot skrzyżowania z ul. Wiśniową zyska kostkę betonową po wykonaniu niezbędnych prac przyłączeniowych do nowej sieci gazowej. Planowany termin dopuszczenia ulicy dla ruchu kołowego na całym odcinku I połowa grudnia 2019r.

Miejsce: ul.Jeżynowa

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wykonawca budowy ul. Jeżynowej w Bydgoszczy planuje rozpocząć korytowanie na kolejnych odcinkach ul. Jeżynowej. Planowany termin dopuszczenia ulicy dla ruchu kołowego I połowa grudnia 2019r.

Planowany termin zakończenia: 2019-12-10