Miejsce: ul. Toruńska (od nr 32 do zakresu zwiazanego z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa nawierzchni ulicy wraz budową przyłączy - Uwaga: od 2019-10-28 do 2019-11-12 ulica zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, nastepnie od 2019-11-13 będzie możliwy ruch docelowy do posesji na przebudowywanym odcinku, bez możliwoci parkowania w strefi robót. Rozpoczęcie prac: 2019-10-28

Planowany termin zakończenia: 2019-11-30