Miejsce: ul. Pałubickiego, Wardyńskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-10-14

Planowany termin zakończenia: 2019-11-15