Miejsce: ul. Niklowa

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-10-10

Planowany termin zakończenia: 2019-10-24