Miejsce: ul. Toruńska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia.

Planowany termin zakończenia: 2019-09-24