Miejsce: ul. Pod Skarpą (od ul. Jasinieckiej do posesji nr 52)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont nawierzchni ulicy - prace realizowane przy całkowitym zamknięciu.

Planowany termin zakończenia: 2019-09-24