Miejsce: ul. Glinki, Dąbrowa

Inwestor: Prywatny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa układu drogowego ulic Glinki oraz Dąbrowy związanej z budową nowego marketu - ruch został przerzucony na nowo wybudowaną północną cześć drogi. Rozebrana została południowa strona oraz przesunięty został przystanek autobusowy w kierunku BPPT około 150 m w stronę ulicy Szpitalnej

Planowany termin zakończenia: 2019-10-31