Miejsce: ul. Glinki, Dąbrowa

Inwestor: Prywatny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa układu drogowego ulic Glinki oraz Dąbrowy związanej z budową nowego marketu - ruch został przerzucony na nowo wybudowaną północną cześć drogi. Rozebrana została południowa strona oraz przesunięty został przystanek autobusowy w kierunku BPPT około 150 m w stronę ulicy Szpitalnej. Uwaga: 2019.10.23 (środa) w godzinach popołudniowych wprowadzony będzie kolejny etap czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową skrzyżowania Glinki-Dąbrowa. Ruch odbywać się będzie wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej co może powodować znaczne utrudnienia w ruchu. Prace w tym etapie przewidujemy zakończyć na początku przyszłego tygodnia.

Planowany termin zakończenia: 2019-11-30